RSS Twitter Facebook Email

Đại hội cổ đông

Thông báo về ngày trở thành cổ đông lớn – Nguyễn Thị Xuân Trang

Nguyen Thi Xuan Trang – Bao cao ve ngay tro thanh co dong lon... Xem thêm

CBTT Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng cuối năm 2018

04.CVSeaSG.2019 – CBTT Bao cao quan tri 6 thang cuoi 2018 05.CVSeaSG.2019 – Bao cao quan tri 6 thang cuoi 2018... Xem thêm

CBTT Báo cáo tài chính Quý 03/2018

  Chi tiết tại đây: 83.cv.seasg.2018.cbtt Bctc Quy 03.2018                          Bctc Quy 03.2018... Xem thêm

Báo cáo tài chính Quý 03/2018

Báo cáo tài chính Quý 03/2018 của Công ty CP XNK Thuỷ sản Sài Gòn cho năm tài chính 2018. Xem chi tiết tại đây: Bctc Quy 03.2018... Xem thêm

Báo cáo tài chính bán niên soát xét 2018

Báo cáo tài chính bán niên soát xét 2018 của Công ty CP XNK Thuỷ sản Sài Gòn cho năm tài chính 2018. Xem chi tiết tại đây: Bctc Ban Nien 2018 Final.compressed... Xem thêm

Báo cáo tài chính Quý 02/2018

Báo cáo tài chính Quý 02/2018 của Công ty CP XNK Thuỷ sản Sài Gòn cho năm tài chính 2018. Xem chi tiết tại đây: BCTC Q2.2018... Xem thêm