RSS Twitter Facebook Email

Đại hội cổ đông

Báo cáo tài chính quý 4 năm 2019 và Giải trình chênh lệch Lợi nhuận sau thuế

BCTC Q4 2019 va Giai trinh chenh lech LNST up_p001-006 BCTC Q4 2019 va Giai trinh chenh lech LNST up_p007-012 BCTC Q4 2019 va Giai trinh chenh lech LNST up_p013-018 BCTC Q4 2019 va Giai trinh chenh lech LNST up_p019-023... Xem thêm

Báo cáo quản trị bán niên năm 2019

CV-CBTT BCQT 6T 2019 N BCQT 6T 2019 N... Xem thêm

Thành lập công ty TNHH MTV Phú Viên

GIẤY CN ĐKKD CTY TNHH THỦY SẢN PHÚ VIÊN 18.10.2019... Xem thêm

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2019

BCTC Q3 2019 HC_p001-007 BCTC Q3 2019 HC_p008-014 BCTC Q3 2019 HC_p015-020... Xem thêm

Báo cáo tài chính Bán niên 2019 sau soát xét

BCTC Ban Nien 2019_p001-009 BCTC Ban Nien 2019_p010-018 BCTC Ban Nien 2019_p019-025 BCTC Ban Nien 2019_p026-031 BCTC Ban Nien 2019_p032-037... Xem thêm

Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019

NQ BBH BKP DHCDTN 2019_p001-007 NQ BBH BKP DHCDTN 2019_p008-014 NQ BBH BKP DHCDTN 2019_p015-020... Xem thêm

Báo cáo thay đổi sở hữu cổ đông lớn – ông Huỳnh Cao Tuấn

CV CBTT Thay doi so huu co dong lon – Huynh Cao Tuan... Xem thêm

Báo cáo tài chính Quý 2/2019

BCTC Q2 2019-trang-1-7 BCTC Q2 2019-trang-08-14 BCTC Q2 2019-trang-15-20... Xem thêm