RSS Twitter Facebook Email

Đại hội cổ đông

CÁC DỰ ÁN BẤT ĐỘNG SẢN

Bản cung cấp thông tin người nội bộ

Le Thi Anh Thu Le Thi Ngoc Tram Le Minh Anh Nguyen Thi Ut    ... Xem thêm

Thư mời và Tài liệu họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2023

Thu moi hop      Chuong trinh DHDCD TN 2023     Quy che lam viec 2023         Quy che bau cu ung cu 2023 Giay dang ky tham du 2023        Giay uy quyen 2023 Bao cao... Xem thêm

Quy chế nội bộ về Quản trị công ty sửa đổi, bổ sung ngày 26/05/2023

1-7        8-14       9-21 22-28   29-35      36-42 43-49    50-56      57-64 65-71     72-77... Xem thêm

Điều lệ sửa đổi, bổ sung ngày 26/05/2023

1-6          7-12        13-18 19-23    24-28        29-33 34-38     39-43... Xem thêm