RSS Twitter Facebook Email

Đại hội cổ đông

Báo cáo tài chính Bán niên 2019 sau soát xét

BCTC Ban Nien 2019_p001-009 BCTC Ban Nien 2019_p010-018 BCTC Ban Nien 2019_p019-025 BCTC Ban Nien 2019_p026-031 BCTC Ban Nien 2019_p032-037... Xem thêm

Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019

NQ BBH BKP DHCDTN 2019_p001-007 NQ BBH BKP DHCDTN 2019_p008-014 NQ BBH BKP DHCDTN 2019_p015-020... Xem thêm

Báo cáo thay đổi sở hữu cổ đông lớn – ông Huỳnh Cao Tuấn

CV CBTT Thay doi so huu co dong lon – Huynh Cao Tuan... Xem thêm

Báo cáo tài chính Quý 2/2019

BCTC Q2 2019-trang-1-7 BCTC Q2 2019-trang-08-14 BCTC Q2 2019-trang-15-20... Xem thêm

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 (lần 2)

Thu moi hop Ban chi dan noi to chuc DHCD Chuong trinh hop Don dang ky du hop Quy che lam viec DHDC 2019 Quy che bau cu DHCD 2019 Bao cao TGD Bao cao HDQT Bao cao BKS To... Xem thêm