RSS Twitter Facebook Email

Tổng Quan

Lịch sử hình thành và phát triển:

Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản Sài Gòn (Seaprodex Saigon) tiền thân là doanh nghiệp Nhà nước, được thành lập ngày 31/3/1993 với tên gọi là Công ty Xuất nhập khẩu Thủy sản Tp Hồ Chí Minh.

Ngày 8/8/2006, Bộ Thủy sản Việt Nam ra Quyết định số 604/QĐ-BTS phê duyệt phương án chuyển Công ty Xuất Nhập khẩu Thủy sản Tp Hồ Chí Minh thành công ty cổ phần với tên gọi là Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Sài Gòn.

Tháng 12 năm 2006, Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Sài Gòn được chính thức thành lập với vốn điều lệ là 96 tỷ đồng.

Trước đây, hoạt động kinh doanh của công ty tập trung vào kinh doanh xuất nhập khẩu thủy sản. Từ năm 2011, công ty mở rộng sang các mặt hàng nông sản, hàng hóa sắt thép, vật tư, hạt nhựa… Từ đó, hoạt động kinh doanh có xu hướng đi xuống do cạnh tranh gay gắt đẩy giá trị xuất nhập khẩu giảm mạnh. Kết thúc năm 2012, công ty ghi nhận khoản lỗ 23,63 tỷ đồng do trích lập nợ phải thu khó đòi; nợ vay lên tới gần 3 lần so với vốn chủ sở hữu. Nguồn tiền mặt cạn kiệt khiến công ty gặp khó khăn trong kinh doanh. Năm 2013, công ty tiếp tục ghi nhận số lỗ 12,67 tỷ đồng.

Kể từ tháng 4 năm 2014, sau khi Nhà nước đã thoái vốn thành công, Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Sài Gòn đã có những bước tái cơ cấu nhằm làm giảm nợ vay ngân hàng, lành mạnh hóa tài chính. Đến hết năm 2015, công ty đã hoàn trả toàn bộ nợ vay ngân hàng.

Năm 2015, Ban lãnh đạo công ty đã thay đổi định hướng kinh doanh, tập trung vào hoạt động kinh doanh bất động sản nhằm khai thác nguồn quỹ đất đang quản lý. Tháng 11 năm 2015, Seaprodex Saigon đã tăng vốn từ 96 tỷ đồng lên 396 tỷ đồng thông qua phát hành cổ phần riêng lẻ.

Năm 2016, công ty con của Seaprodex Saigon là CTCP Thương mại và Du lịch Sài Gòn (SPCO).

1993

Được thành lập năm 1993 với tên gọi là Công ty Xuất nhập khẩu Thủy sản TP Hồ Chí Minh.

2006

Vốn điều lệ 96 tỷ đồng, Nhà nước nắm 61.03% , hoạt động cốt lõi là kinh doanh thủy sản.

2011

Hoạt động kinh doanh mở rộng sang các mặt hàng nông sản, hàng hóa sắt thép, vật tư…

2013

Đăng ký giao dịch cổ phiếu tại Upcom với mã giao dịch SSN.

2014

TCT Thủy sản Việt Nam thoái vốn thành công.

2015

SSN hoàn trả hết nợ vay ngân hàng, từng bước lành mạnh hóa tài chính, tăng vốn lên 396 tỷ đồng.

2016

Công ty con của Seaprodex Saigon là CTCP Thương mại và Du lịch Sài Gòn (SPCO).

Hoạt động kinh doanh

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Chi tiết: kinh doanh, dịch vụ nhà ở và văn phòng làm việc (thực hiện theo đúng quyết định số 80/2001/QD-TT g ngày 24/05/2001 của Thủ tướng Chính phủ). Kinh doanh bất động sản.

Kho bãi và lưu giữ hàng hóa. Chi tiết: kinh doanh kho, bãi.

Xây dựng công tình kỹ thuật dân dụng khác. Chi tiết: xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp.