RSS Twitter Facebook Email

Công bố thông tin

Công bố việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 và ngày dự kiến tổ chức Đại hội

CV CBTT vv chot danh sach co dong Thong bao ngay dang ky cuoi cung tc DHCD 2020 Nghi quyet HDQT vv chot danh sach co dong... Xem thêm

Thông báo thời gian công bố Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán

Được sự chấp thuận của Ủy ban chứng khoán nhà nước theo công văn số 2114/UBCK-GSĐC ngày 30/03/2020, Công ty CP XNK Thủy sản Sài Gòn xin thông báo sẽ công bố Báo cáo tài chính năm 2019 đã được... Xem thêm

Thành lập công ty TNHH MTV Phú Viên

GIẤY CN ĐKKD CTY TNHH THỦY SẢN PHÚ VIÊN 18.10.2019... Xem thêm

Báo cáo thay đổi sở hữu cổ đông lớn – ông Huỳnh Cao Tuấn

CV CBTT Thay doi so huu co dong lon – Huynh Cao Tuan... Xem thêm

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 (lần 2)

Thu moi hop Ban chi dan noi to chuc DHCD Chuong trinh hop Don dang ky du hop Quy che lam viec DHDC 2019 Quy che bau cu DHCD 2019 Bao cao TGD Bao cao HDQT Bao cao BKS To... Xem thêm