RSS Twitter Facebook Email

Thông tin Seaprodex Saigon

Quyết định HĐQT 06/QĐ-SeaSG/2017 v/v Bổ nhiệm thành viên HĐQT

Quyết định Hội đồng quản trị v/v bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với bà Đỗ Thị Hồng như sau: Quyết định bổ nhiệm: 06.QD.SeaSG.2017.QD bo nhiem tv HDQT Do Thi Hong... Xem thêm

Ngày 25/04/2017 Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản Sài Gòn (Seaprodex Saigon) đã tổ chức Analyst Meeting

Ngày 25/04/2017, Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản Sài Gòn (Seaprodex Saigon) đã tổ chức Analyst Meeting với sự có mặt của Ban Giám đốc và Hội Đồng Quản Trị của Công ty cùng với hơn 30... Xem thêm

Quyết định 05/QĐ-SeaSG/2017 vv miễn nhiệm Phó tổng giám đốc

Quyết định 05/QĐ-SeaSG/2017 vv miễn nhiệm Phó tổng giám đốc Nguyễn Nhân Kiệt Quyết định miễn nhiệm: 05.QDSeaSG.2017-QD mien nhiem PTGD Nguyen Nhan Kiet... Xem thêm