RSS Twitter Facebook Email

Đại hội cổ đông

CBTT Quyết định bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

Công ty CP XNK Thủy sản Sài Gòn CBTT Quyết định bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị như sau:   06.QD.SeaSG.2017.QD bo nhiem tv HDQT Do Thi Hong... Xem thêm

Kết quả Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017

Công ty CP XNK Thủy sản Sài Gòn thông báo kết quả Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 theo chi tiết như sau: Bien ban kiem tra tu cach co dong DHDCDTN 2017 Bien ban kiem phieu DHDCDTN... Xem thêm

CBTT Quyết định miễn nhiệm Phó tổng giám đốc

Công ty CP XNK Thủy sản Sài Gòn CBTT Quyết định miễn nhiệm Phó tổng giám đốc Nguyễn Nhân Kiệt Quyết định miễn nhiệm: 51.CV.SeaSG.2017-CBTT mien nhiem PTGĐ Nguyen Nhan Kiet... Xem thêm

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Công ty CP XNK Thủy sản Sài Gòn thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 đến Quý cổ đông của Công ty, chi tiết như sau: Xem chi tiết tài liệu tại: Thong bao moi... Xem thêm

CBTT thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017

CBTT thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 49.CV.SeaSG.2017.CBTT thong bao moi hop DHDCDTN 2017... Xem thêm

CBTT thông báo giao dịch cổ phiếu của ông Nguyễn Nhân Kiệt – Phó tổng giám đốc Công ty

Ông Nguyễn Nhân Kiệt – Phó tổng giám đốc Công ty thông báo giao dịch cổ phiếu, công văn đính kèm tại đây: 44.CV.SeaSG.2017-Thong bao giao dich co phieu của ong Nguyen Nhan Kiet... Xem thêm

Báo cáo tài chính Quý 01/2017

Báo cáo tài chính Quý 01/2017 của Công ty CP XNK Thuỷ sản Sài Gòn cho năm tài chính 2017. Xem chi tiết tại đây: BCTCQ12017SeaSG... Xem thêm

CBTT Báo cáo tài chính Quý 01/2017 của Công ty CP XNK Thủy sản Sài Gòn

Xem chi tiết tại đây: 43.CV.SeaSG.2017-CBTT BCTC Q1.2017                                 BCTCQ12017SeaSGcompressed... Xem thêm

CBTT Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016 của Công ty CP XNK Thủy sản Sài Gòn

Xem chi tiết tại đây: 43.CV.SeaSG.2017.CBTT BCTCKT 2016                                 BCTCKT2016SeaSGcompressed... Xem thêm

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán của Công ty CP XNK Thuỷ sản Sài Gòn cho năm tài chính 2016. Xem trực tiếp tại đây: BCTCKT2016SeaSG... Xem thêm

Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2016

108A.CV.SeaSG.2016(25.7.)Bc tinh hinh qtri cty... Xem thêm