RSS Twitter Facebook Email

Báo cáo thường niên & Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính quý 4 năm 2019 và Giải trình chênh lệch Lợi nhuận sau thuế

BCTC Q4 2019 va Giai trinh chenh lech LNST up_p001-006 BCTC Q4 2019 va Giai trinh chenh lech LNST up_p007-012 BCTC Q4 2019 va Giai trinh chenh lech LNST up_p013-018 BCTC Q4 2019 va Giai trinh chenh lech LNST up_p019-023... Xem thêm

Báo cáo quản trị bán niên năm 2019

CV-CBTT BCQT 6T 2019 N BCQT 6T 2019 N... Xem thêm

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2019

BCTC Q3 2019 HC_p001-007 BCTC Q3 2019 HC_p008-014 BCTC Q3 2019 HC_p015-020... Xem thêm

Báo cáo tài chính Bán niên 2019 sau soát xét

BCTC Ban Nien 2019_p001-009 BCTC Ban Nien 2019_p010-018 BCTC Ban Nien 2019_p019-025 BCTC Ban Nien 2019_p026-031 BCTC Ban Nien 2019_p032-037... Xem thêm

Báo cáo tài chính Quý 2/2019

BCTC Q2 2019-trang-1-7 BCTC Q2 2019-trang-08-14 BCTC Q2 2019-trang-15-20... Xem thêm

Báo cáo thường niên 2018

Bao cao thuong nien 2018 HC_p001-015 Bao cao thuong nien 2018 HC_p016-030 Bao cao thuong nien 2018 HC_p031-038 Bao cao thuong nien 2018 HC_p039-045 Bao cao thuong nien 2018 HC_p046-055... Xem thêm

Báo cáo tài chính quý 1/2019

BCTC Q1 2019_p001-010 BCTC Q1 2019_p011-020... Xem thêm

CBTT Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng cuối năm 2018

04.CVSeaSG.2019 – CBTT Bao cao quan tri 6 thang cuoi 2018 05.CVSeaSG.2019 – Bao cao quan tri 6 thang cuoi 2018... Xem thêm

Báo cáo tài chính Quý 03/2018

Báo cáo tài chính Quý 03/2018 của Công ty CP XNK Thuỷ sản Sài Gòn cho năm tài chính 2018. Xem chi tiết tại đây: Bctc Quy 03.2018... Xem thêm