RSS Twitter Facebook Email

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Ngày đăng: 20/05/2017

Công ty CP XNK Thủy sản Sài Gòn thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 đến Quý cổ đông của Công ty, chi tiết như sau:

http://i.imgur.com/Actp1zj.png

Xem chi tiết tài liệu tại:

Thong bao moi hop DHDCDTN 2017

Chuong trinh hop DHDCDTN 2017

Giay dang ky du hop hoac uy quyen du hop

Quy che lam viec tai DHDCDTN 2017

Quy che de cu ung cu bau cu tai DHDCDTN 2017

Bao cao HDQT

Bao cao BTGD

Bao cao BKS

01.TTr.SeaSG.2017

02.TTr.SeaSG.2017

03.TTr.SeaSG.2017

04.TTr.SeaSG.2017

05.TTr.SeaSG.2017

06.TTr.SeaSG.2017

07.TTr.SeaSG.2017

08.TTr.SeaSG.2017

09.TTr.SeaSG.2017

10.TTr.SeaSG.2017

11.TTr.SeaSG.2017

12.TTr.SeaSG.2017

SYLL ung vien HDQT Do Thi Hong


Warning: Missing argument 1 for baivietlienquan_function(), called in C:\Inetpub\vhosts\seaprodexsg.com\httpdocs\wp-content\themes\themeseaprodexsg\post-single.php on line 55 and defined in C:\Inetpub\vhosts\seaprodexsg.com\httpdocs\wp-content\plugins\baivietlienquan\baivietlienquan.php on line 13