RSS Twitter Facebook Email

Công bố thông tin

Nghị Quyết HĐQT vv Ông Huỳnh Ngọc Định là Chủ tịch HĐQT và Ông Đặng Đình Phúc là Phó chủ tịch HĐQT thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2019-2024

Ngày đăng: 04/08/2022

NQ HDQT vv Bau chu tich va pho chu tich HDQT