RSS Twitter Facebook Email

Thông tin Seaprodex Saigon

Quyết định 05/QĐ-SeaSG/2017 vv miễn nhiệm Phó tổng giám đốc

Ngày đăng: 26/05/2017

Quyết định 05/QĐ-SeaSG/2017 vv miễn nhiệm Phó tổng giám đốc Nguyễn Nhân Kiệt

http://i.imgur.com/4yknk7Z.png

Quyết định miễn nhiệm: 05.QDSeaSG.2017-QD mien nhiem PTGD Nguyen Nhan Kiet