RSS Twitter Facebook Email

Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017

Ngày đăng: 22/05/2018

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017 của Công ty CP XNK Thuỷ sản Sài Gòn cho năm tài chính 2017.

Xem chi tiết tại đây: BCTCKT nam 2017.compressed