RSS Twitter Facebook Email

Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016

Ngày đăng: 22/04/2017

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán của Công ty CP XNK Thuỷ sản Sài Gòn cho năm tài chính 2016.

Xem trực tiếp tại đây: BCTCKT2016SeaSG