RSS Twitter Facebook Email

Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính bán niên soát xét 2017

Ngày đăng: 30/08/2017

Báo cáo tài chính bán niên soát xét của Công ty CP XNK Thuỷ sản Sài Gòn cho năm tài chính 2017.

Xem chi tiết tại đây: BCTC ban nien soat xet 2017 (Cong ty).compressed