RSS Twitter Facebook Email

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018

Ngày đăng: 28/06/2018

Công ty CP XNK Thủy sản Sài Gòn thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 đến Quý cổ đông của Công ty, chi tiết như sau:

 

 

https://i.imgur.com/kwyg02S.jpg

Xem chi tiết tài liệu tại:

Thong Bao Moi Hop Dhdcdtn 2018

Chuong Trinh Hop Dhdcdtn 2018

Giay Dang Ky Du Hop Dhdcdtn 2018

Quy CHe Lam Viec Dhdcdtn 2018

Quy Che Bau Cu Tai Dhdcdtn 2018

Bao Cao TGD

Bao Cao Hdqt

Bao Cao Bks

Cac To Trinh

Don de cu ung vien HDQT

Don de cu ung vien BKS

SYLL ung vien HDQT

SYLL ung vien BKS

SYLL Ung Vien Bks-Tran Thi Bich

SYLL Ung Vien BKs-Vo Quoc Duy

Cập nhật…