RSS Twitter Facebook Email

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018

Kết quả Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018

Ngày đăng: 10/07/2018

Công ty CP XNK Thủy sản Sài Gòn thông báo kết quả họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 đến Quý cổ đông của Công ty, chi tiết như sau:

01.nqdhdcd.2018.nq Dhdcdtn 2018

01.bb-dhdcd-2018.bbh Dhdcdtn 2018

Bien Ban Kiem Tra Tu Cach Co Dong Dhdcdtn 2018

Bien Ban Kiem Phieu Dhdcdtn 2018

 


Warning: Missing argument 1 for baivietlienquan_function(), called in C:\Inetpub\vhosts\seaprodexsg.com\httpdocs\wp-content\themes\themeseaprodexsg\post-single.php on line 55 and defined in C:\Inetpub\vhosts\seaprodexsg.com\httpdocs\wp-content\plugins\baivietlienquan\baivietlienquan.php on line 13