RSS Twitter Facebook Email

Công bố thông tin

CBTT Báo cáo tài chính Quý 4/2017 của Công ty CP XNK Thủy sản Sài Gòn

Ngày đăng: 09/02/2018

https://i.imgur.com/owMYifw.png

Cho tiết xem tại đây: SSN_BAO CAO TAI CHINH QUY4_2017.compressed

                                  CBTT bao cao tai chinh Quy 4 2017