Warning: file_exists() [function.file-exists]: open_basedir restriction in effect. File(C:\Inetpub\vhosts\seaprodexsg.com\httpdocs/wp-content/themes/themeseaprodexsg/single-post-nghi-quyet-hoi-dong-quan-tri-ve-viec-lua-chon-don-vi-cung-cap-dich-vu-soat-xet-bao-cao-tai-chinh-ban-nien-nam-2019-va-kiem-toan-bao-cao-tai-chinh-nam-2019-cua-cong-ty-co-phan-xuat-nhap-khau-sai-gon-la.php) is not within the allowed path(s): (C:/Inetpub/vhosts/seaprodexsg.com\;C:\Windows\Temp\) in C:\Inetpub\vhosts\seaprodexsg.com\httpdocs\wp-includes\template.php on line 630

Warning: file_exists() [function.file-exists]: open_basedir restriction in effect. File(C:\Inetpub\vhosts\seaprodexsg.com\httpdocs/wp-content/themes/themeseaprodexsg/single-post-nghi-quyet-hoi-dong-quan-tri-ve-viec-lua-chon-don-vi-cung-cap-dich-vu-soat-xet-bao-cao-tai-chinh-ban-nien-nam-2019-va-kiem-toan-bao-cao-tai-chinh-nam-2019-cua-cong-ty-co-phan-xuat-nhap-khau-sai-gon-la.php) is not within the allowed path(s): (C:/Inetpub/vhosts/seaprodexsg.com\;C:\Windows\Temp\) in C:\Inetpub\vhosts\seaprodexsg.com\httpdocs\wp-includes\template.php on line 633

Warning: file_exists() [function.file-exists]: open_basedir restriction in effect. File(C:\Inetpub\vhosts\seaprodexsg.com\httpdocs/wp-includes/theme-compat/single-post-nghi-quyet-hoi-dong-quan-tri-ve-viec-lua-chon-don-vi-cung-cap-dich-vu-soat-xet-bao-cao-tai-chinh-ban-nien-nam-2019-va-kiem-toan-bao-cao-tai-chinh-nam-2019-cua-cong-ty-co-phan-xuat-nhap-khau-sai-gon-la.php) is not within the allowed path(s): (C:/Inetpub/vhosts/seaprodexsg.com\;C:\Windows\Temp\) in C:\Inetpub\vhosts\seaprodexsg.com\httpdocs\wp-includes\template.php on line 636
Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc lựa chọn Đơn vị cung cấp dịch vụ soát xét Báo cáo tài chính bán niên năm 2019 và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Sài Gòn là Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C | SEAPRODEX CÔNG TY CP XUẤT NHẬP THỦY SẢN SÀI GÒN
RSS Twitter Facebook Email

Công bố thông tin

Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc lựa chọn Đơn vị cung cấp dịch vụ soát xét Báo cáo tài chính bán niên năm 2019 và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Sài Gòn là Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C

Ngày đăng: 06/08/2019

Nghi quyet HDQT vv chon cong ty kiem toan


Warning: Missing argument 1 for baivietlienquan_function(), called in C:\Inetpub\vhosts\seaprodexsg.com\httpdocs\wp-content\themes\themeseaprodexsg\post-single.php on line 55 and defined in C:\Inetpub\vhosts\seaprodexsg.com\httpdocs\wp-content\plugins\baivietlienquan\baivietlienquan.php on line 13