RSS Twitter Facebook Email

Công bố thông tin

Nghị quyết HĐQT về việc thông tin về việc miễn nhiệm Tổng giám đốc Đỗ Thị Hồng, bổ nhiệm Tổng giám đốc Lin,Yi Huang

Ngày đăng: 19/04/2019

NQ-Mien nhiem va bo nhiem TGD


Warning: Missing argument 1 for baivietlienquan_function(), called in C:\Inetpub\vhosts\seaprodexsg.com\httpdocs\wp-content\themes\themeseaprodexsg\post-single.php on line 55 and defined in C:\Inetpub\vhosts\seaprodexsg.com\httpdocs\wp-content\plugins\baivietlienquan\baivietlienquan.php on line 13