RSS Twitter Facebook Email

Công bố thông tin

Nghị quyết Ban kiểm soát về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Trọng Trí giữ chức danh Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024

Ngày đăng: 25/07/2019

NQ Truong BKS


Warning: Missing argument 1 for baivietlienquan_function(), called in C:\Inetpub\vhosts\seaprodexsg.com\httpdocs\wp-content\themes\themeseaprodexsg\post-single.php on line 55 and defined in C:\Inetpub\vhosts\seaprodexsg.com\httpdocs\wp-content\plugins\baivietlienquan\baivietlienquan.php on line 13