RSS Twitter Facebook Email

Công bố thông tin

CBTT Quyết định miễn nhiệm Phó tổng giám đốc

Ngày đăng: 26/05/2017

Công ty CP XNK Thủy sản Sài Gòn CBTT Quyết định miễn nhiệm Phó tổng giám đốc Nguyễn Nhân Kiệt

http://i.imgur.com/gZh8sr5.png

Quyết định miễn nhiệm: 51.CV.SeaSG.2017-CBTT mien nhiem PTGĐ Nguyen Nhan Kiet