RSS Twitter Facebook Email

Chưa được phân loại

CBTT Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi Tổng giám đốc

Ngày đăng: 27/06/2018

Công ty CP XNK Thủy sản Sài Gòn CBTT Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi Tổng giám đốc Công ty:

 

https://i.imgur.com/X1TD99B.png

 

Chi tiết tại đây: 06.nq.hdqt.2018.nqhdqt Thay Doi Tgd

                         42.cv.seasg.2018.cbtt Thay Doi Tgd